Kriterier för registrering

Gårdsnära förbehåller rätten att fritt avgöra huruvida ett företag är lämpligt att publiceras på Gårdsnära eller ej.

Företaget bedöms lämpligt att publiceras på Gårdsnära utifrån följande kriterier:

  • Storlek - Gårdsnära är främst till för företag i storleken mikroföretag och små företag. Vi utgår utifrån Europeiska lagstiftningens definition där gränsen för småföretag går vid en omsättning på 7 miljoner euro.
  • Produktion - Företag på Gårdsnära skall använda sig av i huvudsak svenska råvaror i de fall detta är möjligt. För företag som förädlar kolonialvaror så som kaffe, kakao och kryddor gäller inte detta kriteriet.
  • Lokal förankring - Företag på Gårdsnära skall verka för att bidra till det lokalsamhälle där det verkar.
  • Samlad bild - Gårdsnära gör en bedömning utifrån varje enskilt företag och dess lämplighet att finnas på sidan, utifrån ovan kriterier samt hur företaget stämmer in med övriga företag på Gårdnsnära.

Gårdsnära är Sveriges största söktjänst för att hitta närproducerad mat och dryck. Läs mer.