Användarvillkor

Allmänt

Följande villkor gäller samtliga användare på Gårdsnära.

 1. Genom att använda Gårdsnäras webbplats bekräftar du att du accepterar våra villkor för användningen av innehållet på webbplatsen.
 2. Användare som bryter mot villkoren kan när som helst stängas av från webbplatsen.
 3. Användare tar i enlighet med svensk lagstiftning personligen fullt ansvar för material (t ex bilder och texter) som denna publicerar på Gårdsnära.
 4. Gårdsnära förbehåller sig rätten att ta bort användargenererat innehåll på webbplatsen som ej anses lämpligt.
 5. Gårdsnära förmedlar enbart kontakten mellan konsument och producent och tar ej ansvar bortom detta.
 6. Gårdsnära idkar ingen försäljning och vi verkar för att all information som visas via vår kartfunktion är neutral och uppdaterad.
 7. Gårdsnära kan inte garantera att information på sidan är fullständig och/eller korrekt, men finner du något på sidan som verkar felaktigt uppskattar vi om du kontaktar oss på kontakta.
 8. Användande av Gårdsnära är kostnadsfritt.
 9. Användare av webbplatsen har inte rätt att gentemot Gårdsnära göra gällande någon påföljd, så som krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av fel eller påstått fel i uppgifterna på Gårdsnära.
 10. Aktörer som vill använda innehåll på Gårdsnära i annat syfte än enskilt privat bruk, måste kontakta Gårdsnära innan så sker för tillåtelse.
 11. Det är inte tillåtet att länka till Gårdsnära i ett sammanhang eller på ett sådant sätt att innehållet på sidan riskerar att missförstås eller missbrukas.
 12. Vi förbehåller oss rätten att vidta de rättsliga åtgärder som anses nödvändiga mot den som bryter mot otillåten användning av ovanstående två punkter.
 13. Gårdsnära ger ingen garanti för oavbruten tillgång till sina tjänster. Yttre faktorer kan påverka Gårdsnäras tillgänglighet. Gårdsnära lämnar därför inga garantier vad gäller tillgänglighet. Gårdsnära kan heller inte göras ansvarigt för eventuella skador, direkt eller indirekt, som orsakas av Gårdsnära.
 14. Gårdsnära kan ej hållas till ansvar och skyldig till skadeersättning till följd av användargenererat innehåll publicerat på Gårdsnära.
 15. Gårdsnära kan när helst ändra dessa villkor och det åligger användaren att ta del av dem.

Annonser på Gårdsnära

 1. Företag som publicerar annonser på Gårdsnära ska göra så enligt Marknadsföringslagen (2008:486).
 2. Annonsen ska stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).
 3. Gårdsnära förmedlar enbart annonser från företag på Gårdsnära.
 4. Gårdsnära är utom kontroll och medverkan i transaktion mellan köpare och säljare.
 5. Köparen tar själv ansvar för att objektet denne köper är lagligt.
 6. Gårdsnära ansvarar ej för objekt i annonser och kan ej hållas till svars för objekt och en eventuella konflikter mellan köpare och säljare.

Särskilda villkor för självregistrerade företag

Utöver ovanstående Allmäna villkor gäller följande villkor för företag som aktivt registrerat sig på Gårdsnära och därmed själva underhåller sitt material:

 1. Gårdsnära förbehåller rätten att fritt avgöra huruvida ett företag är lämpligt att publiceras på Gårdsnära utifrån de kriterier som återfinns på denna sida.

Gårdsnära är Sveriges största söktjänst för att hitta närproducerad mat och dryck. Läs mer.