Gårdsnäras bildbank


Gårdsnäras bilder kan köpas av så väl privatpersoner, för t ex en poster på väggen, som av företag för användande i t ex tidningar, annonser, osv.

Bilder till företag är prissatta efter Svenska Fotografers Förbunds riktlinjer.

Kontakta Erik eller Lisa för mer information.

Gårdsnära är Sveriges största söktjänst för att hitta närproducerad mat och dryck. Läs mer.