Tumbo Gård

Östergötland

Tumbo Gård
Kött, chark och fågel

Tumbo Gård ligger i Malexander i södra Östergötland. På Tumbo och Gransbo gårdar föder Ian och Anna Jamieson upp lamm och nötkreatur och bedriver turistverksamhet. I Malexander socken finns 24 sjöar, stora mäktiga skogar och vackra beteshagar i övergången mellan skog och sjö. Gårdarna består av 30 hektar betesmark och här finns förutom får också hästar och den gamla lantrasen Rödkulla.
Fåren är Gotlandsfår, en svensk lantras som producerar både smakligt och mört kött och de karakteristiskt smålockiga skinnen. Gotlandsfår är friska, glada och vänliga får som passar utmärkt till att beta våra kuperade och steniga naturbetesmarker. Rödkullan är en gammal svensk lantras som kan användas både till mjölkko och diko som föder upp sin egen kalv. På Tumbo går korna och betar tillsammans med sina kalvar men låter även Anna och Ian mjölka dem för husbehov!
På Tumbo kan du köpa lamm- och fårkött, lammskinn beredda på Tranås skinnberederi och kött från våra Rödkullor.

Plats

Tumbo Gård

Tumbo Gård Malexander
590 14 Boxholm
Östergötland

Öppna i Kartor

Kontakta

070-600 21 07

Tipsa andra

Annons

Liknande i Östergötland


I närheten

Gårdsnära är Sveriges största söktjänst för att hitta närproducerad mat och dryck. Läs mer.